Wavywork

WavyWork verbetert de sociale cohesie op de werkvloer door middel van een interactieve avatar op beeldscherm en Augmented Reality. Hiermee worden werknemers op een positieve manier gestimuleerd om acties uit te voeren die bijdragen aan de persoonlijke gezondheid en dialoog op de werkvloer. Deze dialogen kunnen op zijn beurt weer leiden tot meer autonomie in […]

Family pay

Family Pay is een virtuele avatar met game componenten dat bewindvoerders en personen onder bewind helpt om samen als financieel team de juiste keuzes te maken, goed koopgedrag samen te stellen, te sparen voor doelen en de financiële gezondheid te verbeteren, met als uiteindelijk doel de cliënt te stimuleren en het aanleren van de kerncompetenties. […]

Bubble games

Het doel van Bubble Games is het onderzoeken en ontwikkelen van (spel)mechanismen waarin je nieuwe perspectieven op het standpunt of de leefwereld van een ander ontwikkelt. Deze zijn bedoeld om ‘de ander’ beter te begrijpen en om empathie te genereren. Dit is relevant met name bij discussies waarin de standpunten zijn verhard. Kunnen spelmechanismen en […]

Digital Sprayers

Voter’s participation among young people is at an all-time low. Democratic tools that are given to us seems to be inadequate with the generation to come to participate. We need to rethink new tools that can encourage political participation and self-expression in our democracy. Digital Sprayers is a smartphone application that uses the technology of […]

Tell me, Tree

In een stad als Eindhoven, waarbij naast wijken met een grote diversiteit ook een sterke toename is van expats, is de sociale cohesie een belangrijk aandachtspunt. De expats klagen over het gebrek aan contact met de Eindhovenaren, ze begrijpen niet zoveel van de cultuur en de stad. Omgekeerd weten ook de Eindhovenaren niet zo goed […]

INTERU_PSY edu

Hoe krijg je de eenzaamheid en het onvermogen om duidelijk te maken wat er gaande is bij leerlingen met epilepsie teruggedrongen en geef je leerkrachten het inzicht en de mogelijkheid om deze leerlingen een stevigere en positievere basis te geven waarmee ze later in hun leven een grotere kans op geluk (relaties, vriendschappen) en succes […]