Opzet programma

Chronosphere geeft contentmakers en wetenschappers de unieke kans gezamenlijk te experimenteren met nieuwe technieken en zo een nieuwe, 3-dimensionale beeldtaal te ontwikkelen. Met volledige creatieve vrijheid. Om zichzelf nationaal en internationaal te profileren, maar zeker ook om als inspiratiebron te dienen voor nieuwe toepassingen, met commercieel of juist maatschappelijk gewicht.

Chronosphere maakt voor dit doel de kostbare Volumetric Video-technologie niet alleen fysiek, maar ook financieel toegankelijk. Door zowel middelen, expertise als cofinanciering aan te bieden. En door de opgedane kennis en de gemaakte producties met contentmakers, wetenschappers, bedrijfsleven en uiteindelijk het grote publiek te delen.

Net als 3D een nieuwe dimensie toevoegt aan de realiteit, voegt Chronosphere een nieuwe dimensie toe aan het onderzoek naar realistische en betrouwbare digitale personen in 3D. De hoofdvraag die Chronosphere stelt, luidt dan ook: hoe creëren we met behulp van Volumetric Video betrouwbare full-motion weergaves van digitale personen in 3D-omgevingen?

Om deze vraag te beantwoorden biedt Chronosphere binnen een tijdbestek van een jaar ruimte aan maar liefst 20 VR- en AR-projecten die elk een specifiek aspect van de nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Als creatieve contentmaker vertel je dus niet alleen je verhaal (deels) in 3D, maar word je ook onderdeel van het onderzoek dat uiteindelijk handen en voeten geeft aan de ontwikkeling van de toepassingen in Volumetric Video. Voor nu en in de toekomst.

Elk van de 20 voor Chronosphere geselecteerde projecten krijgt een volledige dag de beschikking over de mobiele studio van 4DR Studios. Uiteraard compleet met alle middelen, mensen en hun expertise. Een hele dag lijkt wellicht veel tijd, maar Volumetric Video is zeer tijdsintensief; een studiodag levert je slechts 1 à 2 minuten 3D-beelden op om te gebruiken in je uiteindelijke productie.

Omdat creatieven op hun best zijn als ze zich puur met creëren kunnen bezighouden, nemen de programmapartners het beantwoorden van de aan het project verbonden onderzoeksvragen voor hun rekening. Als creatief kun je je dus volledig concentreren op het eindresultaat van jouw productie. Chronosphere zorgt daarbij ook voor de financiële kant van de dag in de mobiele studio. Uiteraard blijf je als creatief zelf verantwoordelijk voor de financiering van het overige deel van je project.

[read more]

De vraag ‘Hoe creëren we met behulp van Volumetric Video betrouwbare full-motion fotorealistische weergaves van digitale personen in 3D-omgevingen?’ is niet de enige die Chronosphere wil beantwoorden. Om een goed antwoord te kunnen formuleren, moeten meer zaken worden onderzocht. Wat is eigenlijk een betrouwbare fotorealistische weergave? In hoeverre voldoet Volumetric Video hiervoor? En hoe kan met Volumetric Video zo’n betrouwbare fotorealistische weergave worden gemaakt?

Om ook deze en hieruit voortvloeiende vragen goed te beantwoorden, verbindt Chronosphere elk van de 20 filmprojecten aan een specifieke onderzoeksrichting. Sommige projecten kunnen trouwens ook aan meerdere richtingen zijn verbonden. In totaal zijn er 6 richtingen gedefinieerd:

1. Immersiviteit en presence met Volumetric Video

Hoe draagt Volumetric Video kwalitatief bij aan de creatie van realistische digitale werelden, bevolkt door even digitale personen? Hoe verhoudt deze bijdrage zich tot andere media? Welke rol kan Volumetric Video spelen in het psychologisch onderzoek naar immersie, presence en virtuele belichaming?

2. Optimalisatie productieproces Volumetric Video

De techniek achter Volumetric Video is nieuw, dus vraagt ook om een nieuwe manier van voorbereiden. Alles wordt van alle kanten in 3D gefilmd, waardoor de opnames niet tijdens postprocessing kunnen worden aangevuld met andere achtergronden en virtuele objecten. Daarom onderzoeken we hoe het productieproces geoptimaliseerd kan worden voor Volumetric Video. Zo ontstaat er een raamwerk voor zowel het script en concept als de preproductie.

3. Film formats in Volumetric Video

Volumetric Video dwingt ons om het gehele filmproces opnieuw te definiëren. Vragen die beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld: welke beeldtaal hanteren we? Welke verschillende stijlen kunnen we hierin onderscheiden? Welke microtool staan ter beschikking van de regisseur? Deze onderzoeksrichting geeft hier antwoord op.

4. Ontwikkeling van Volumetric Video tooling voor postprocessing

Samen met de Finse start-up Sense of Space die zich bezighoudt met tooling voor Volumetric Video, ontwikkelen we relevante context en eigen prototypes van softwareoplossingen. Ook testen we hier in de praktijk de beta-toepassingen van Sense of Space.

5. Optimalisatie VR/AR-viewer beleving

De technologische ontwikkelingen rondom immersieve VR- en AR-toepassingen volgens elkaar in hoog tempo op. Tegelijkertijd blijven logische toepassingsvragen, bijvoorbeeld met betrekking tot presbyopie (ouderdomsverziendheid), nog onbeantwoord. De kwaliteit en mogelijkheden van HMD’s (head-mounted devices) stellen we daarom ter discussie, met als doel de verkregen inzichten te vertalen naar kwalitatieve verbeteringen ten gunste van de gehele industrie.

6. Optimalisatie Volumetric datakwaliteit en -omvang

Sequenties binnen Volumetric Video nemen veel ruimte in; ruwe data alleen al beslaan 800MB per seconde. Dit heeft als consequentie dat het nauwelijks mogelijk is langere sequenties in hoge kwaliteit te creëren die ook op mobiele apparaten of HMD’s toepasbaar zijn. Via deze onderzoeksrichting zoeken we alternatieve mogelijkheden om die benodigde dataruimte te verkleinen, zonder in te boeten op kwaliteit. Tegelijkertijd doen we zo kennis op over de wijze waarop gebruikerservaringen en regisseurswensen tot nieuwe inzichten in datakwaliteit kunnen leiden.

 

[/read]

Partners

Bij Chronosphere zijn partners aangesloten afkomstig uit zowel het onderzoeksveld, de creatieve- en technische industrie.

Deze partners zijn:

[logo_showcase id=”2226″]

[logo_showcase id=”2230″]

De volgende organisaties fungeren als subsidieverstrekkers voor Chronosphere:

[logo_showcase id=”2250″]

Heb je vragen? mail dan naar: chronosphere@effenaar.nl